Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d’interès.

En continuar la navegació entenem que s’accepta la nostra política de cookies.

SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL DEL CONSELL MUNICIPAL D'IMMIGRACIÓ

pla de treball del CMIB
Eixos
Objectius
Accions
Resultats

Eix 1. Plena Ciutadania

1.1 Identificar les barreres que dificulten l'exercici dels drets humans a les persones migrades i proposar i/o generar respostes que en facilitin la superació

1. Presentar al Plenari i/o als grups de treball estudis realitzats sobre drets i immigració: dret a vot, a la participació, a l'habitatge, al reagrupament familiar…

01/12/2016 :: Participació diversa
Participació de representants del CMIB en el grup de treball del Projecte Per una participació diversa a l'Ajuntament de Barcelona, i Presentació del projecte al Plenari de 1/12/2017.

2017

2. Crear grups consultors i de treball que proposin respostes a les dificultats i barreres en l'exercici dels drets humans.

18/04/2016 :: Reunió Subdelegació de Govern pel col·lapse de cites prèvies
Reunió dels membres de la Comissió Permanent amb la Subdelegació del Govern per denunciar i resoldre la impossibilitat d'accedir al sistema de cites prèvies per a la realització de tràmits davant de l’Oficina d’Estrangers (TIE i asil)

18/05/2016 :: Comissió d'Opinió d'Urgència pel Dret a vot
La COU es reuneix per elaborar un Comunicat a presentar com a Declaració Institucional municipal ( Roda de premsa 27/5/2016)

25/10/2016 :: Comissió d'Opinió d'Urgència pel tancament del CIE
La COU es reuneix per elaborar un manifest per exigir el tancament del CIE (sobretot el de Barcelona) així com la derogació de la Directiva Europea de Retorn, exigir l'estricte compliment dels DDHH, la fi dels vols de deportació i la ratificació per part de l'Estat espanyol de la Convenció Internacional pels Drets dels Treballadors Migrants i les seves famílies

Març-Juny 2017 :: GT de Treball de la llar i les cures
- 20-3-2017. Inici amb grup ampli. Acord d’objectius de treball. - Objectiu: elaboració document propostes i Manifest del CMIB - Maig 2017. Inici grups operatius. Es constitueixen dos subgrups: A. Laboral i seguretat social. B. Reconeixement social, salut i formació / empoderamemt. S'ha avançat en l'argumentari i la fonamentació de la legislació i en la concreció de propostes - Es facilita informació prèvia per part de persones especialitzades en cada temàtica. - Calendari: Reunions dels GT entre maig i octubre 2017. Preparació Manifest a presentar a la Trobada de la BCN ciutat diversa (22-10-2017) i del document a presentar i aprovar al Plenari de 30-11-2017.

09/05/2017 a 30/6/2017 :: Presentació i Acord de col.laboració amb la Mesura Govern de Democratització de la cura
09/05: 1a reunió del Grup motor: Presentació de la Mesura de govern Per una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona i acords de col.laboració. Continuïtat de participació en el GT. Reunions entre 6/6 i 22/6/17. S'ha avançat en l'argumentari i la fonamentació de la legislació i en la concreció de propostes.

Maig 2017 :: Aportacions del CMIB a la Mesura de Govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda

3. Donar continuïtat al Grup de Treball Jurídic com a assessor del Consell i generador de propostes que requereixen una expertesa en aquest àmbit.

29/11/2016 :: Reunió juristes (67 propostes) i Sr. Jaume Asens (4rt Tinent d' Alcaldia)
Contrastar les dificultats actuals respecte a propostes no presentades o denegades pels diferents agents implicats. Valorar les prioritats per establir el full de ruta i les accions a realitzar per assolir el màxim de propostes possibles. Priorizació de les accions en relació a les propostes adreçades al propi ajuntament i/o altres ens locals.

Desembre 2016 :: Roda de premsa. Balanç del compliment de les 67 propostes del CMIB
Amb participació de la Comissionada d’immigració, interculturalitat i diversitat, el vicepresident i juristes de la comissió.

2017

4. Fer propostes per afavorir la participació de persones d'origen estranger en els espais de decisió públics.

05/04/2016 :: Assignació referent del CMIB al Consell de dones
En el marc de la Comissió Permanent es decideix que la Sra. Marta Trujillo (Asociación de la Comunidad Dominicana en Catalunya) serà la referent del CMIB al Consell de dones (actualment és membre d'aquest Consell)

17/03/2016 :: GT CMIB elaboració del PAM Pla d'Acció Municipal
Taller participatiu amb les entitats del CMIB que té com a objectiu el debat al voltant de la línies d’actuació de Migracions, interculturalitat i discriminació zero, de participació ciutadana i treball comunitari

Gener-Abril 2017 :: Aportacions sobre Participació diversa a les noves Normes de Participació.
Comptant amb la participació de representants del CMIB en el grup de treball del Projecte Per una participació diversa a l'Ajuntament de Barcelona, s’ha elaborat un informe amb propostes per garantir la participació diversa en els diferents òrgans, espais i processos de participació municipal, que s’han incorporat a la proposta de noves Normes de Participació (en tràmit).

5. Facilitar informació sobre processos de democràcia directa i participatius que es produeixen a la ciutat (votacions populars, referèndums, candidatures a altres espais de participació…).

04/04/2016 :: Informació sobre espais de participació i debat en l'elaboració del PAM
Entre el mes de febrer i abril, en el període d'elaboració del PAM, s'ha enviat informació sobre diferents espais de participació de taules sectorials de districte i de ciutat (salut de la població immigrada, habitatge, Jornada

14/03/2016 :: Elaboració PAM: Informació de la plataforma de participació digital DECIDIM
Enviament d'informació per tal de facilitar la participació en l'elaboració del PAM a través de la plataforma digital DECIDIM.

14/03/2016 :: Informació sobre l'elecció a la Sindicatura de Greuges de Barcelona
S'ha fet arribar un correu amb informació sobre el procediment per participar en l'elecció del Síndic/Síndica de Greuges de la ciutat

6. Detectar elements que impedeixen o dificulten la igualtat d'accés als serveis bàsics i realitzar propostes per superar-los.

23/5/2017 :: Dificultats d'accés a l'atenció sanitària
En la Comissió Permanent de 23 de maig de 2017 el Sr. Davide Malmusi, Cap de serveis de Salut, presenta les millores realitzades en relació a l’accés a l’atenció sanitària en situació d’irregularitat (persones no empadronades o d'altres). Es fa arribar la informació, en format de fàcil comprensió, a les entitats, per poder transmetre a tothom.

1.2 Plantejar estratègies i accions que afavoreixin la igualtat d'oportunitats per superar la vulnerabilitat des d'una perspectiva interseccional

2017

7. Fer propostes, a partir d'un grup de treball, de mesures d'acció positiva per millorar les oportunitats de les persones d'origen estranger (presència als mitjans de comunicació, representació política, accés al mercat laboral…).

26/05/2017 :: Aportacions de la C.P. del CMIB a la Mesura de Govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda
15/05/2017. Aportacions per part de la Comissió Permanent del CMIB 22/05/2017. Roda de premsa de presentació de la mesura. Participació CMIB. 26/05/2017. Presentació de la MG al Plenari Municipal La mesura preveu accions de suport a la contractació i inserció laboral, en col•laboració amb Bcn Activa, per evitar la irregularitat sobrevinguda.

8. Promoure el coneixement dels drets i deures laborals entre les persones estrangeres en general i especialment entre les que treballen en el sector de treballadores de la llar o el de cura de persones o d'altres sectors laborals vulnerabilitzats.

23/10/2016 :: Taula/debat sobre les treballadores de la llar i el treball de cura de persones
En el marc de la BCD Barcelona Ciutat diversa s'ha organitzat una taula amb diferents entitats per tal de donar a conèixer la realitat del sector.

23/10/2016 :: Mural interactiu sobre el treball de cura de les persones
En el marc de la BCD Barcelona Ciutat Diversa una de les entitats de la carpa de la Dona ha preparat un mural interactiu sobre el treball de cura de les persones

2016 :: Informació sobre Mòduls B de Coneixements laborals
S'ha enviat informació per correu electrònic sobre la formació de Coneixements laborals. En el marc de la BCD s'ha facilitat la interacció entre entitats que fan la formació i les entitats que poden tenir persones receptores.

2017

9. Realitzar un grup de treball que generi propostes i estratègies que facilitin la implementació de la gestió de la diversitat a les empreses.

1.3 Combatre el racisme social i institucional, la discriminació i la xenofòbia

10. Participar en els espais de denúncia del racisme, la xenofòbia i la islamofòbia (xarxes organitzades, 21 de març Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial…).

23/05/2016 :: Difusió de la Plataforma "Dret a la Nacionalitat"
Difusió d'aquest espai de treball per afavorir el treball en xarxa de les entitats del CMIB amb altres espais

Gener 2017. :: Participació de membres del CMIB en consultes per l’elaboració del Pla contra la Islamofòbia.

11. Fer difusió d'accions i campanyes contra el racisme, la xenofòbia i la islamofòbia (vinculades a la Xarxa BCN Antirumors o a d'altres entitats i xarxes).

13/10/2016 :: Invitació a participar en l'elaboració del Pla Municipal per a la Lluita Contra la Islamofòbia

2016 :: Altres informacions
- 11/11: Taula rodona: Construim Cultura: Una mirada jove i diversa'

27/01/2017 :: - 27/01: Jornades #BCNvsOdi: Estratègies per combatre la intolerància a les xarxes socials
Enviament d'informació per facilitar la participació

2017

12. Fer acció/ons de sensibilització per donar visibilitat a la situació de les persones refugiades.

20/06/2016 :: Acte Dia Mundial de les Persones Refugiades
Organització d'un acte institucional (recepció de l'alcaldessa i acte amb testimonis) i reivindicatiu (mostra d'entitats, actuacions, biblioteca vivent...)

20/06/2016 :: Exposició Refugi: el rostre de les xifres
Elaboració d'aquesta exposició amb testimonis, dades dels països emissors i receptors, les sol·licituds i concessions a Europa i Espanya, factors que vulnerabilitzen i actors en la resposta a l'acollida.

29/02/2016 :: Enviament informació Taula rodona Refugi a l'Espai Avinyó
S'envia correu electrònic amb informació sobre la taula

23/10/2016 :: Xerrada Promovent la inserció laboral dels refugiats i refugiades a Barcelona
En el marc de la BCD Barcelona Ciutat Diversa

20/06/2017 :: Acte dia Mundial de les persones refugiades
Col•laboració en la preparació, que el 2017 es traspassa des del CMIB a Ciutat Refugi. Participació en l’acte del 20 de juny 2017. Exposició refugi: actualitzada des del CMIB i prevista per la Trobada de la Bcn diversa 2017.

2017

13. Facilitar informació i formació sobre els canals existents de denúncia de situacions discriminatòries que es produeixen a la ciutat (Oficina per la No-Discriminació, OND; Sindicatura de Greuges de Barcelona; Fiscalia Provincial de Barcelona - Servicios de Delitos de Odio y Discriminación; altres entitats…).

2016 :: Reunió de la CP amb la Fiscalia de Barcelona. Servei de Delictes d'Odi i discriminació
Membres de la CP es reuneixen amb el Fiscal per establir una sessió informativa-formativa adreçada a les entitats del CMIB en aquesta matèria ( delictes) . S' acorda coordinar-la amb una sessió prèvia amb mossos d' esquarda i Generalitat, en matèria de faltes administratives pel mateix concepte (racisme, odi, discriminació, xenofòbia) . Sessions a realitzar en el primer trimestre del 2017

25/11/2016 :: Difusió de la Memòria 2015 de la Fiscalia de Barcleona. Delictes d'odi i discriminació

15/06/2017 :: Sessió informativa "Intervenció penal davant de delictes d'odi i discriminació". Fiscalia Delictes d’Odi i Discriminació i Direcció Gen. de la Policia
S’ha realitzat aquesta sessió, a càrrec del fiscal Sr. Miguel Angel Aguilar, i del Sr. Albert Oliva (Mossos d’esquadra) oferint coneixement i contacte amb els organismes i persones implicades des de Fiscalia i des de Direcció General de Policia, i alhora mostrant la importància i el paper de la denúncia, per tal de promoure-la i contribuir a la lluita contra la discriminació, la xenofòbia i el racisme

2017

14. Crear un protocol per recollir, vehicular i fer seguiment de les situacions de discriminació, dificultats administratives o altres situacions de vulneració de drets que afecten les persones immigrades.

15. Aplicar les estratègies existents i generar-ne de noves, així com dur a terme accions dirigides a la resolució i denúncia de les situacions de discriminació, combatre rumors i sensibilitzar sobre el valor de la diversitat en la construcció de la ciutat.

23/10/2016 :: Diferents activitats realitzades en el marc de la BCD Barcelona Ciutat Diversa
En el marc de la BCD Barcelona Ciutat Diversa s'han realitzat moltes activitats en aquest sentit: - Biblioteca Vivent - Jo no sóc racista, però... (activitat del catàleg antirumors) - 2016 L'Odissea de la nacionalitat: donar visibilitat a les barreres existents en l'accés a la nacionalitat - D'oca a oca les violències ens toquen: situacions de violència exercida vers les dones i dones migrades - Xerrades i debats: persones trans i mercat de treball, treballadores de la llar i treball de cura de persones, participació política dels joves diversos, persones refugiades i mercat de treball...

15/06/2017 :: Sessió informativa "Intervenció penal davant de delictes d'odi i discriminació". Fiscalia Delictes d’Odi i Discriminació i Direcció Gen. de la Policia

2017

16. Col·laborar en les accions de sensibilització institucional a nivell municipal adreçades als serveis municipals per evitar i combatre el racisme, la xenofòbia i la islamofòbia.

Gener 2017 :: Invitació a la presentació del Pla contra la Islamofòbia.
Participació de membres del CMIB en consultes per l’elaboració del Pla.

15/06/2017 :: Sessió informativa "Intervenció penal davant de delictes d'odi i discriminació". Fiscalia Delictes d’Odi i Discriminació i Direcció Gen. de la Policia
Realitzada amb l’objectiu de promoure la denúncia i contribuir a la lluita contra la discriminació, la xenofòbia i el racisme. Informació sobre la OND - Oficina per la No Discriminació.

1.4 Reforçar la construcció d'un discurs comú i donar-hi visibilitat

2017

17. Promoure la participació de les entitats a la Comissió d'Opinió d'Urgència (COU), i a grups consultors i/o comissions que es puguin crear (facilitar informació prèvia per contextualitzar la temàtica).

25/10/2016 :: COU per exigir el tancament del CIE

18/05/2016 :: COU Dret a Vot i no instrumentalització de la immigració en les eleccions

Març-juny 2017 :: GT Treball de la llar i les cures.
- 20-3-2017. Inici amb grup ampli. Acord d’objectius de treball. - Objectiu: elaboració document propostes i Manifest del CMIB - Maig 2017. Inici grups operatius. Es constitueixen dos subgrups: A. Laboral i seguretat social. B. Reconeixement social, salut i formació / empoderamemt. - Es facilita informació prèvia per part de persones especialitzades en cada temàtica. - Calendari: Reunions dels GT entre maig i octubre 2017. Preparació Manifest a presentar a la Trobada de la BCN ciutat diversa (22-10-2017) i del document a presentar i aprovar al Plenari de 30-11-2017.

2017

18. Elaborar comunicats amb el posicionament del Consell respecte de temàtiques rellevants que afectin negativament les persones immigrades (Llei d'estrangeria, CIE, persones refugiades, tràfic de persones, situacions de discriminació i explotació laboral, racisme i xenofòbia…).

18/05/2016 :: Comunicat per la plena ciutadania: dret a vot i no instrumentalització de la immigració

26/10/2016 :: Manifest exigint el tancament del CIE
Elaborat el document el dia 1 d'agost i revisat el 26 d'octubre

Juny 2017 :: Preparació del Manifest per la Dignificació i Visibilització del Treball de la llar i la cura de les persones
Des del grup de treball de la llar i la cura de les persones s'està preparant una proposta de Manifest, que està previst presentar al grup ampli i al conjunt d'entitats del Consell d'Immigració per rebre aportacions i per aprovació i posterior lectura en la Trobada de la Bcn Ciutat diversa a octubre 2017

2017

19. Promoure declaracions institucionals del Plenari municipal en aquells temes que el CMIB consideri d'especial rellevància, i promoure l'adopció de les mesures necessàries per al seu compliment.

27/10/2016 :: El Consell de Benestar Social CBS se suma al manifest pel tancament del CIE
El vicepresident del CMIB explica el manifest que es va elaborar exigint el tancament del CIE i el CBS aprova sumar-se al manifest.

18/05/2016 :: Declaració institucional per la plena ciutadania: dret a vot i la no instrumentalització a les eleccions

Març-Juny 2017 :: GT Treball de la llar i les cures.
- 20-3-2017. Inici amb grup ampli. Acord d’objectius de treball. - Objectiu: elaboració document propostes i Manifest del CMIB - 9-5-2017. Inici grups operatius. Es constitueixen dos subgrups: A. Laboral i seguretat social. B. Reconeixement social, salut i formació / empoderament amb calendari de reunions entre maig i octubre 2017. - Calendari: preparació Manifest a presentar a la Trobada de la BCN ciutat diversa (22-10-2017) i del document a presentar i aprovar al Plenari de 30-11-2017.

20. Donar visibilitat al posicionament del Consell amb una doble projecció, interna (entitats membres) i externa (institucions, mitjans de comunicació, altres entitats i ciutadania en general).

18/02/2016 :: 10.2.2016 Enviament Manifest sobre el procediment de concessió de Nacionalitat espanyola per residència ( CMIB I i xarxa entitats d' acollida ) al Ministeri de Justícia ( Subdirección General de Registros y Notariados
Enviament d'una carta del Tinent d'alcaldia, el Sr. Jaume Asens, al Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil amb l'explicació de la preocupació del CMIB sobre la concessió de la nacionalitat española per residència i el manifest elaborat.

Desembre 2016. :: Roda de premsa. Balanç del compliment de les 67 propostes.
Amb participació de la Comissionada d’immigració, interculturalitat i diversitat, el vicepresident i juristes de la comissió.

1.5 Garantir informació actualitzada en relació a modificacions a nivell polític, social i jurídic que afectin les persones migrades pel que fa a polítiques públiques

2017

21. Fer sessions informatives sobre temes que afectin l'exercici de drets.

23/10/2016 :: Xerrades i taules debat en el marc de la BCD Barcelona Ciutat Diversa
Xerrades i debats: persones trans i mercat de treball, treballadores de la llar i treball de cura de persones, participació política dels joves diversos, persones refugiades i mercat de treball...

15/06/2017 :: Sessió informativa "Intervenció penal davant de delictes d'odi i discriminació". Fiscalia Delictes d’Odi i Discriminació i Direcció Gen. de la Policia

22. Fer difusió d'informació, materials i xerrades que organitzi l'Administració i altres institucions respecte a temàtiques d'interès.

2016 :: Enviament d'informació d'interès, materials i xerrades
- Interculturalitat: Butlletí, espai Avinyó, Jornades periodisme, altres accions - Jornades Participació Ajuntament 21 i 22 d’octubre 2016 - Pla lluita contra discurs de l’odi octubre 2016 - Jornada IMEB: Plurilingüisme i diversitat octubre2016 - Nit de les Religions – setembre 2016 - Diagnòstic participació dones llatinoamericanes – setembre 2016 - 25/04 Reptes actuals dels Drets Humans: Ombudsman davant les amenaces (sessió específica sobre DDHH i persones migrades i refugiades) - abril - 25/05: Acte solidaritat Equador - abril - 12/04 CITE xerrada informativa sobre els canvis en el procés d'adquisició de la nacionalitat - 05/04 SAIER unes sessions formatives adreçades a la superació de l'examen CCSE per l'adquisició de la nacionalitat espanyola. -16/02 Mail Programa SARA Espais de creixement personal i pre-laboral per a persones immigrants: tallers per afavorir la participació social i laboral de dones migrades en edat laboral, amb un coneixement mínim del castellà i que necessitin un impuls en el seu procés d’inserció.

1er. semestre 2017 :: Enviament d'informació d'interès, materials i xerrades. 1
- 16/06: Jornada Democràcia Directa - 16:06: Fòrum Procomuns 2017, economies col•laboratives - 12/06: Jornades Del civisme al dret a la ciutat - 29/05: Conferència Garantir la cobertura de les necessitats essencials - 24/05: Jornada Representant els consells de ciutat - 19/05: Subvenció projectes que impulsin l’economia dels barris – Barcelona Activa - 12/05: Sessió informativa habitatge Ciutat Vella - 08/05: Resolució provisional subvencions - 27/04: Nota informativa Festa diversitat - 27/04. Premi dona i Esport - 30/03: Jornada Economia Feminista: Acció Institucional i Lluites Socials - 28/03: Jornada CIE i deportació: mecanismes de garantia i alternatives - 06/03. Invitació Acte lliurament Premi 8 de març - 09/02: Presentació del Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d'igualtat per entitats - 27/01: Jornades BCNvsOdi: Estratègies per combatre la intolerància a les xarxes socials - 24/01: Enviament Informe final del projecte de participació i dones llatines - Març-abril Esborrany proposta Nova Normativa Participació (versions) - 1er semestre. Informació accions formatives Mòduls B i C llei d'acollida

23. Informar sobre les xarxes internacionals on es treballi el tema de la immigració i hi hagi presència de l'Ajuntament de Barcelona.

Abril-maig 2017 :: Grup consultor Projecte Urban Agenda de la UE.
Es demana participació a fi de crear un Consell Assessor de migrants i refugiats en col•laboració amb ciutats europees. - 24/04/2017. Participació en reunió preparatòria a Barcelona - 17/05/2017. Participació en grups de treball a Amsterdam

1.6 Promoure la participació del Consell i les entitats membres en els espais de definició de les polítiques públiques, i especialment de les municipals

24. Fer un recull dels espais de participació on les entitats membres ja siguin presents per tal que puguin ser un vehicle del discurs i les demandes del Consell.

25. Cercar i definir espais participatius d'interès, promoure la participació de representants del Consell perquè hi assisteixin i fer-ne el seguiment (a proposta de la Comissió Permanent, de la Comissió de Participació i d'altres demandes).

26. Informar dels objectius i funcionament dels espais de participació ciutadana a Barcelona, i apropar a les entitats els espais de participació del seu propi territori.

15/11/2016 :: Difusió del procés participatiu "Dona-li forma a Gràcia"
Enviament de la informació del procés participatiu per a la coproducció de projectes.

Març-Juny 2017. :: Noves Normes de Participació ciutadana
- Tramesa documentació de les versions preparatòries - Informació i participació. Comissió Permanent de 23/5/2017. - Informació sobre les vies per fer aportacions - Invitació a grup de treball del Consell de Ciutat

2017

27. Generar nous canals de comunicació amb els interlocutors polítics de les diferents administracions públiques, especialment amb la comissionada i la tinença d'alcaldia de referència.

Gener-Juny 2017 :: Comunicació amb interlocutors polítics
Diverses visites o reunions de la Comissionada d’immigració, Interculturalitat i diversitat amb entitats del CMIB. La Comissionada presideix la Comissió Permanent del CMIB, que possibilita un espai d'intercanvi.

Eix 2. Interculturalitat

2.1 Donar visibilitat a les persones migrades i a les entitats del Consell com a part de la ciutadania que vol participar i participar en la construcció de la ciutat

2017

28. Realitzar anualment la Trobada d'Entitats com un espai de visibilitat de la diversitat i interacció amb la ciutadania.

23/10/2016 :: BCD Barcelona Ciutat Diversa - Trobada d'entitats del CMIB 2016
Aquest any es compte que hi ha hagut una assistència d'unes 9.500 persones, hi han participat 37 entitats i s'han realitzat 64 activitats (activitats carpes, tallers, jocs, actuacions, xerrades/debats, Biblioteca Vivent, activitat del catàleg Antirumors)

Abril-Juny 2017 :: Preparació de la Trobada Bcn Ciutat diversa 2017
Acord denominació: Trobada de Bcn ciutat diversa Grups de treball: Reunions del grup general i de grups per carpes. Temàtiques previstes: - Plena ciutadania: o Diverses activitats, taules rodones, tallers, jocs, teatre... relacionades amb la Dignificació i visibilització del treball de la llar i de les cures o Altres: Economies cooperatives: suport mutu, Refugi, exposició, dades, Bulling, Bon tracte i maltracte institucional, entre d’altres. - Interculturalitat: reconeixement i visibilitat (danses, gastronomia, música i literatura) - Per afavorir interrelació entre entitats es preveu avanç en dinàmiques d’interrelació entre entitats i intercarpes (cites ràpides) - Trencar estereotips: Biblioteca vivent, Catàleg i agents antirumors...

2017

29. Promoure i reclamar la representativitat i la visibilitat de persones d'orígens diversos en els mitjans de comunicació municipals i d'altres espais.

05/10/2016 :: Difusió de la Jornada Periodismes diversos, periodismes transformadors
Informació i seguiment d'entitats vinculades a la temàtica

30. Donar visibilitat als coneixements de les persones d'orígens diversos en diferents temàtiques i no només en les relatives a la immigració.

31. Informar sobre les activitats de coneixement dels veïns i veïnes de diferents orígens promogudes i realitzades pel Pla BCN Interculturalitat.

2016 :: Difusió de les activitats de coneixement dels veïns i veïnes d'origens diversos (Butlletí BCN Interculturalitat; Activitats Espai Avinyó)
Reenviament del correu electrònic del Butlletí del Pla BCN Interculturalitat i de les activitats de l'Espai Avinyó: - 25/11 Comunitat ucraïnesa - 11/11 Comunitat de Bangla Desh - 27/10: La mort. Ritus diversos, vivència comuna - 25/03: Comunitat Nigeriana - 28/01: Any nou xinès

2017. :: Difusió sobre les activitats i programació de l’Espai Avinyó.
Abril. Taula rodona Antigitanisme Març. Taula artistes àrabs (Espai Avinyó)

2.2 Afavorir la relació de les entitats del CMIB amb actors socials i institucionals, a la ciutat i als districtes

32. Crear espais de treball o jornades amb agents socials d'àmbits temàtics d'interès que afavoreixin la relació entre les entitats.

Març-juny 2017 :: GT Treball de la llar i la cura de les persones obert a altres entitats
S’ha obert i hi participen entitats vinculades al tema i alienes al Consell: Taula entitats treball de la llar, Xarxa entitats per un treball de la llar just.

33. Convidar a participar a la Trobada d'Entitats, si escau, a interlocutors de l'àmbit temàtic escollit anualment.

23/10/2016 :: Participació a la BCD Barcelona Ciutat Diversa 2016 d'agents vinculats a l'economia cooperativa, social i solidària
En el marc de l'activitat s'organitza una taula/debat amb: - Asoc. Cultural Social de Honduras (projecte CAF) - Asoc. Cultural Los Ríos, Alencop (mutualitat de l'associació) Alencop, cooperativa (cooperativa formada per persones estrangeres dedicada a la recollida de xatarra) - Representant de la Direcc. de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona)

Trobada 2017 :: Prevista participació d’entitats vinculades al Treball de la llar
S’ha convidat a entitats vinculades al Treball de la llar i de les cures alienes al Consell: Taula entitats treball de la llar (Sindillar..), Xarxa entitats per un treball de la llar just (anem per feina, poble sec per a tothom), professionals amb especialització en el tema.

2017

34. Donar visibilitat a les entitats del Consell en les diferents àrees i serveis de l'Administració municipal i especialment en les institucions i agents educadors de proximitat.

Març 2017. :: Grup Consultor. Prevenció del sexisme.
Sessió de treball amb entitats del CMIB, en col•laboració amb el Dept. de Feminismes. Aportacions de les entitats.

2.3 Participar en la definició de les polítiques i estratègies que abordin la interculturalitat i la convivència dels veïns i veïnes de la ciutat

35. Promoure la participació de les entitats del Consell en els debats de ciutat que abordin la temàtica de la interculturalitat i informar-ne.

2016 :: Enviament del Butlletí del Pla BCN Interculturalitat

2017. :: Tramesa informació del Pla BCN Interculturalitat
Maig. Taula Polítiques interculturalitat Abril. Diàlegs universals (envelliment) Març. Conferència Dia Mundial de l'Aigua "Aigua: un bé comú? Eines i resistències per a la sobirania" Mensualment. Programació intercultural abril Espai Avinyó

2017

36. Crear un espai de trobada entre la Comissió Permanent del Consell i la Comissió Directora de la Xarxa Intercultural i buscar sinergies per afavorir la incidència.

37. Cercar espais d'abordatge de la convivència en els districtes i promoure-hi la participació i informar-ne.

2.4 Promoure i facilitar que les entitats del CMIB participin en els projectes interculturals del Pla BCN Interculturalitat

38. Informar sobre les diferents accions del Pla BCN Interculturalitat i específicament de les de la Xarxa Antirumors.

2016 :: Enviament periòdic del Butlletí del Pla BCN Interculturalitat
Enviament per correu electrònic

2016-2017 :: Enviament de les activitats realitzades per l'Espai Avinyó
Enviament per correu electrònic

39. Posar en marxa iniciatives per combatre rumors negatius sobre les persones migrades conjuntament amb la Xarxa Antirumors.

23/10/2016 :: Activitats del Catàleg antirumors en el marc de la BCD Barcelona Ciutat Diversa
- Biblioteca vivent - Jo no sóc racista, però

Trobada 2017 :: Previsió de participació en la Trobada de Bcn Ciutat Diversa 2017. Rumors de pedra i Agents antirumors

Eix 3. Foment i suport a l'associacionisme

3.1 Promoure mecanismes d'apoderament i incidència política en la pròpia dinàmica de les entitats, en els espais de representativitat del Consell i en altres espais d'interès de la ciutat

40. Fer formació en lideratge polític, estratègies comunicatives i participació ciutadana.

10/02/2016 :: Difusió de "Activa't! Eines comunitàries per a la transformació social"
Activitat adreçada a joves

41. Facilitar la creació de petits grups d'acompanyament i mentoria per afavorir la participació de les entitats en diferents espais de decisió política.

42. Promoure la incorporació de les entitats del Consell en registres associatius i en xarxes d'entitats de ciutat (Fitxer general d'entitats de la ciutat, Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva…).

3.2 Enfortir el teixit associatiu del Consell vehiculant i facilitant informació i formació

43. Impulsar i coordinar les accions formatives generades per una comissió de formació formada per les entitats interessades, així com iniciatives que puguin sorgir d'altres òrgans del Consell o grups de treball.

44. Facilitar la creació de propostes formatives a partir de l'expertesa de les entitats del Consell.

45. Facilitar informació sobre recursos formatius de la ciutat.

2016-2017 :: Enviament d'informació de Torre Jussana
Enviament del butlletí de Torre Jussana i alhora es reforça ressaltant-ne informacions específiques (guies d'assessoraments sobre temes associatius diversos, formacions...)

2016 :: Enviament d'informació sobre formació del Pla BCN Interculturalitat
- 31/05: Disseny de projectes amb perspectiva intercultural

2017 :: Enviament d'informació sobre formació del Pla BCN Interculturalitat
- 22/03: Formació de dinamitzadors/es d'accions interculturals - 24/02: Formació Agents antirumors: interculturalitat, una resposta als rumors i estereotips

2017. :: Informació accions formatives Mòduls B i C llei d'acollida

46. Mantenir el Pla d'enfortiment d'entitats i diversificar el contingut de les formacions.

2016 :: Continuïtat del Pla d'enfortiment
- Assessoraments: 40 persones i 65 h; - Formacions contínues entitats: 37 persones i 48,5 h - Formació oberta comptabilitat 19 persones i 6 h

2017. :: Continuïtat en el Pla d’enfortiment durant el primer semestre.

47. Informar les entitats dels espais culturals de participació ciutadana (Festes de la Mercè, Carnaval, Cavalcada de Reis…).

2016-2017 :: Enviament inscripció participació entitats Festes Mercè (Associa't)
Enviament d'un mail recordatori a les entitats amb el termini d'inscripció

2017. :: Tramesa informació d'activitats interculturals i de participació de la ciutat
- Interculturalitat: Butlletí, espai Avinyó, altres accions - 06/03: Participació acte lliurament Premi 8 març - 12/01: Any nou xinès - Març. Participació a l’ASSOCIA'T (Festes Mercè)

3.3 Generar espais d'interacció entre les entitats del Consell que afavoreixin la col·laboració mútua

48. Generar espais d'informació i intercanvi sobre temàtiques d'interès (refugi i asil, ocupació, estrangeria…).

23/05/2016 :: Difusió de la Plataforma “Dret a la Nacionalitat”

49. Donar suport a la creació d'un espai web de difusió de les activitats de les entitats, creat i gestionat per una comissió de comunicació formada per entitats interessades.

01/12/2016 :: Butlletí digital de les entitats del CMIB

50. Crear accions que facilitin la interacció entre les entitats, en el marc de la Trobada d'Entitats o d'altres, i que aprofundeixin en el coneixement mutu i la cohesió del Consell.

23/10/2016 :: Generació d'espais de debat en el marc de la BCD Barcelona Ciutat Diversa
S'han realitzat taules i xerrades tant a l'auditori com en els espais de les carpes

Trobada 2017. :: Acord realització activitats de coneixement mutu entre entitats i intercarpes
Dinàmiques participatives (Cites ràpides o Speed dating, amb intercanvis d’informació, necessitats i oferiments)

3.4 Promoure la visibilitat de la diversitat de la nostra ciutat i el reconeixement del treball i les bones pràctiques en matèria d'immigració

51. Reconèixer amb el Premi CMIB la feina feta a la ciutat en matèria d'immigració per una entitat o projecte.

06/07/2016 :: Convocatòria i organització de l'acte de lliurament del 8è Premi del CMIB
El mes de juliol es va publicar en el BOP l'inici de la convocatòria amb la temàtica "Estratègies econòmiques i laborals des de la diversitat". Es van presentar 10 propostes i l'acte de lliurament del Premi es va realitzar el 16 de desembre (en el marc del Dia Internacional de les Persones Migrades.

Abril-juliol :: Preparació, convocatòria i difusió del 9è Premi del CMIB
L'any 2017 dedicat a la Dignificació i visibilització del Treball de la llar i la cura de les persones

52. Realitzar anualment un vídeo i unes fitxes per a la web com a mostra dels projectes presentats al Premi.

16/12/2016 :: Edició d'un vídeo amb una mostra de les propostes presentades al Premi 2016

53. Actualitzar periòdicament i difondre el Catàleg d'entitats del Consell.

23/10/2016 :: Actualització catàleg 2016

54. Mantenir actualitzades les fitxes de les entitats de la web del Consell i incloure enllaços a les seves webs.

2017 :: Enllaç del llistat d'entitats membres del Consell amb les webs i xarxes socials pròpies

Eix 4. Funcionament intern

4.1 Reforçar la participació interna

55. Crear comissions de treball amb les entitats interessades que millorin el funcionament del Consell (participació, comunicació i formació).

01/06/2016 :: Creació de la Comissió de Comunicació
El mes de juliol es constitueix aquesta comissió que inicia el treball amb la BCD Barcelona Ciutat Diversa. Iniciativa sorgida del grup del pla de treball del CMIB i amb l'objectiu inicial de crear un butlletí gestionat per les pròpies entitats.

16/06/2016 :: Creació de la Comissió de Participació
Aquest grup té per objectiu treballar per afavorir la participació interna del CMIB, així com la coordinació amb d'altres grups, consells i espais de participació de la ciutat. Vinculació amb el projecte sobre Participació diversa a l'Ajuntament de Barcelona.

05/07/2016 :: Reunió informativa i de proposta d' accions conjuntes amb la comissió de comunicació de la Xarxa Antirumors.

56. Definir i facilitar amb antelació els procediments i metodologies de treball així com també el calendari de reunions previstes.

2017. :: Tramesa prèvia d’informació de treball
- GT Treball de la llar i de les cures - GT preparació Trobada Bcn ciutat diversa - Comissió Permanent i Plenari (dinàmica per definició d’objectius)

57. Identificar les dificultats de participació interna (horari dels grups de treball, durada de les reunions…) i reforçar les metodologies inclusives així com diversificar-ne els canals.

58. Promoure la incorporació al CMIB de noves entitats que reflecteixin la diversitat d'orígens presents a la ciutat.

4.2 Documentar i donar visibilitat a la tasca del Consell

59. Documentar l'activitat del Consell a través d'actes, documents de treball… i penjar-ho al web.

2016-2017 :: Actes de les reunions: enviament i web

2016-2017 :: Documents de treball: enviament

60. Portar a terme les possibles propostes d'acció sorgides de la Comissió de Comunicació.

01/12/2016 :: Butlletí digital de les entitats del CMIB
Definició, estructuració i proposta d'un butlletí digital, presentació en el marc del Plenari del desembre de 2016

61. Generar un espai en el Plenari que serveixi per traslladar a totes les entitats la tasca que fan tant la Comissió Permanent com les altres comissions creades (Participació, Comunicació i Formació).

Juliol 2017. :: Informe vicepresidència
Incorporant activitat de la Comissió Permanent i altra activitat interna.

62. Editar un butlletí digital trimestral que inclogui informació general de l'activitat del Consell i de les comissions de treball.

4.3 Repensar i diversificar els canals de comunicació interna

63. Crear una bústia del CMIB que permeti la recollida de propostes de temes d'interès, consultes, demandes, suggeriments…

64. Diversificar els canals per fer les convocatòries i confirmar l'assistència a les reunions de treball.

2016 - 2017 :: Fer recordatoris de les convocatòries de reunions per whatsapp
Es fa la convocatòria per mail i un recordatori per whatsapp

2016 - 2017 :: Enviament correu electrònic convocatòries reunions

2016 :: Habilitat al web un apartat de properes reunions

2016 - 2017 :: Seguiment telefònic de l'assistència

65. Dissenyar una estratègia per fer més accessible la web del Consell i donar-hi visibilitat.