Cercador d'Entitats

de la Xarxa d'Acollida i Acompanyament

Imatge de la capçalera

Presentació

La Xarxa d'Acollida i Acompanyament de Barcelona està formada per un conjunt de més de 100 entitats sense ànim de lucre que proporcionen informació i/o assessorament a persones nouvingudes amb l'objectiu de promoure'n l'autonomia personal i la inclusió social. Aquest cercador vol facilitar la cerca dels serveis i projectes oferts per les entitats d'acollida, així com facilitar el coneixement mutu entre elles.

Les cerques en aquest portal es poden fer a partir de l'àmbit territorial (districte o barri); pel tipus de servei o projecte ofert per l'entitat; o pel grup de treball al que pertanyen. La Xarxa d'Acollida i Acompanyament està formada per 2 grups de treball actius: la Xarxa d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic en Estrangeria (XESAJE), la Coordinadora de la Llengua.

A més, les entitats de la Xarxa d'Acollida i Acompanyament proporcionen diferents tipus de serveis a persones immigrades i podeu fer la cerca a través dels àmbits següents: servei d'acollida, cursos de llengua, servei d'assessorament jurídic i/o laboral, serveis d'orientació i ajuda en temes d'habitatge, atenció social, pisos d'acollida, serveis específics per a dones, educació no formal, serveis específics de salut.

Esperem que trobeu la informació accessible i útil.

Criteris de la cercaCriteris aplicats


Resultats de la cerca

entitats